Entenem complements formatius com quelcom més que un espai on poder ocupar les hores lliures de la tarda a la conveniència dels adults. Des de l’AFA volem que siguin espais de creixement i desenvolupament que complementin el projecte educatiu de l’Institut que els nostres fills/es reben durant l’horari lectiu.

L’oferta d’activitats que us proposem responen als següents objectius:

  • Generar una oferta educativa i de lleure de qualitat adreçada a tots els alumnes de l’Institut, garantint l’accessibilitat i un preu assequible per a totes les famílies.
  • Garantir que tots els alumnes tinguin l’oportunitat de progressar al màxim posant especial ènfasi a la diversitat i la inclusió.
  • Fomentar la pràctica d’activitats esportives i generar sinergies amb entitats i clubs esportius locals per promoure la continuïtat de la pràctica esportiva més enllà de l’educació primària.
  • Ofertar activitats enriquidores i motivadores per aquesta etapa de formació.
Complements Formatius